Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα απευθύνεται μόνο σε ιδιώτες και επαγγελματίες εκτός Ελλάδας.
Για αγορές εντός Ελλάδας μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα συνεργαζόμενα καταστήματα που θα βρείτε στο μενού «Χάρτης»

Αποκλειστικός διανομέας Ελλάδας Vapexperts.gr

Τρόπος παραγγελίας:

 1. Δημιουργία λογαριασμού
 2. Έγκριση λογαριασμού
 3. Τοποθέτηση παραγγελίας
 4. email επιβεβαίωσης παραγγελίας
 5. email με τιμολόγιο και τρόπους πληρωμής

Τρόπος αποστολής: Κατόπιν Συνεννόησης


Our online store intends to serve individuals and professionals outside Greece only.
For purchases within Greece you can contact one of the partner stores under the “Map” menu.

How to order:

 1. Create an account
 2. Account approval is granted
 3. Place your order
 4. Οrder confirmation mail
 5. email including invoice and payment methods

We can offer varying shipping methods on a customer-to-customer basis.


Il nostro negozio online è rivolto esclusivamente a privati ​​e professionisti al di fuori della Grecia.
Per gli acquisti in Grecia, puoi contattare uno dei negozi partner che troverai nel menu “Mappa”

Come ordinare:

 1. Crea un account
 2. Approvazione dell’account
 3. Effettua il tuo ordine
 4. email di conferma dell’ordine
 5. e-mail con fattura e metodi di pagamento

Spedizione: Siamo in grado di offrire diversi metodi di spedizione da cliente a cliente.